Tổng hợp lỗi máy in canon và cách xử lý

Lỗi xảy ra

Nếu xảy ra lỗi khi đang in, ví dụ nếu hết giấy hoặc kẹt giấy, thông báo khắc phục sự cố sẽ tự động xuất hiện. Thực hiện hành động thích hợp được mô tả trong thông báo.

Khi xảy ra lỗi, thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính và mã lỗi hiển thị trên màn hình LCD. Đối với một số lỗi, mã hỗ trợ (số hiệu lỗi) sẽ xuất hiện.

Khi mã hỗ trợ và thông báo hiển thị trên màn hình máy tính (Windows):

Khi mã lỗi xuất hiện:

 • Đèn Cảnh báo(Alarm) sáng lên và mã lỗi xuất hiện.
 • Đèn BẬT(ON) và đèn Cảnh báo(Alarm) nhấp nháy luân phiên và mã lỗi xuất hiện.

Mã lỗi lần lượt xuất hiện trên màn hình LCD.

Nếu mã lỗi là “E03”:

Kiểm tra mã lỗi trên màn hình LCD và mã hỗ trợ tương ứng. Tham khảo bảng bên dưới để tìm hiểu chi tiết.

Mã lỗi Mã hỗ trợ Nguyên nhân Thao tác
E02 1000

3442

3443

3444

3445

Máy in hết giấy.

Hoàn tất in một mặt nếu bạn đang thực hiện in hai mặt thủ công.

 • Nếu máy in hết giấy:
 • Nếu bạn đang thực hiện in hai mặt thủ công:Thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình máy tính để chuẩn bị in mặt còn lại.
E03 1203

1300

Nắp mở.

Giấy bị kẹt.

 • Nếu nắp mở:
 • Nếu giấy bị kẹt:
E04 168A Hộp mực FINE không được lắp đặt đúng cách.
E05 1401

1403

1430

1485

Không thể nhận dạng hộp mực FINE. Kiểm tra các mục sau.

 • có lắp hộp mực FINE đúng cách không
 • có lắp hộp mực thích hợp không
 • hộp mực có tương thích với máy in không

Lắp hộp mực thích hợp vào máy in.

E08 1700

1712

1714

Bộ hấp thụ mực gần đầy.
E09 1890 Vật liệu hoặc băng bảo vệ vẫn có thể được gắn với khay chứa hộp mực FINE.
E11 4102

4103

Không thể thực hiện in với cài đặt in hiện tại. Thực hiện in sau khi đã thay đổi cài đặt in.
E12 4100 Không thể in dữ liệu đã chỉ định.
E13 1686 Có thể đã hết mực.
E14 1684 Không thể nhận dạng hộp mực FINE.
E15 1682 Không thể nhận dạng hộp mực FINE.
E16 1688 Hết mực.
E23 3446 Địa chỉ IP và mặt nạ mạng con không khớp.
E31 Thiết lập mạng LAN không dây thất bại. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Nếu bạn đang thực hiện thiết lập với WPS:

 1. Kiểm tra cài đặt bảo mật và thực hiện thiết lập lại.
 2. Thực hiện thiết lập bằng phương thức thiết lập khác.
E32 Không thể tìm thấy bộ định tuyến không dây trong khi thiết lập. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Thực hiện thiết lập lại mạng LAN không dây.

E33 Không thể kết nối do nhiều bộ định tuyến không dây đang kết nối với máy in. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Thực hiện thiết lập lại mạng LAN không dây sau một lúc (khoảng 2 phút).

Nếu phương pháp trên không giải quyết được vấn đề, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ định tuyến không dây.

E34 3440 Kết nối ko dây dễ dàng đã thất bại.
E36 3441 Kết nối ko dây dễ dàng đã thất bại.
E37 Thiết lập mạng LAN không dây thất bại. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Thực hiện các biện pháp bên dưới.

 1. Tắt bộ định tuyến không dây và bật lại.
 2. Kết nối lại máy in với bộ định tuyến không dây.

Nếu phương pháp trên không giải quyết được vấn đề, tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với bộ định tuyến không dây và kiểm tra các cài đặt.

E38 Không thể kết nối với bộ định tuyến không dây.

Không thể thay đổi cài đặt mạng LAN.

Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Kiểm tra các mục sau.

 • mạng LAN không dây của máy in có bật không
 • bạn có chọn đúng bộ định tuyến không dây để kết nối không
 • mật khẩu bạn đã nhập có chính xác không
 • SSID đã chỉ định có chính xác không

Sau khi kiểm tra các mục trên, tắt bộ định tuyến không dây và bật lại.

Bạn không thể thay đổi cài đặt mạng LAN trong khi đang sử dụng mạng này. Thay đổi các cài đặt này khi không sử dụng mạng LAN.

E39 495A Đã xảy ra lỗi mạng.
E45 Không thể kết nối với mạng. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi.

Kiểm tra kết nối LAN và cài đặt mạng.

Kết nối có thể thành công sau một lúc.

E46 Không thể kết nối với Internet. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi.

Kiểm tra cài đặt bộ định tuyến không dây.

E47 Không thể kết nối với máy chủ. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi và thực hiện thao tác sau một lúc.

Nếu bạn đang sử dụng Google Cloud Print, có khả năng là máy in chưa được đăng ký. Đảm bảo máy in đã được đăng ký.

E48 Không thể kết nối với máy chủ. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi và thực hiện thao tác sau một lúc.
E49 Kết nối với Internet thất bại do đang chuẩn bị kết nối mạng. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi và thực hiện thao tác sau một lúc.
E50 Thu nhận nội dung thất bại. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi và thực hiện thao tác sau một lúc.
E51 Không thể kết nối với máy chủ. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi và thực hiện thao tác sau một lúc.
E52 Đăng ký máy in với Google Cloud Print thất bại do hết giờ. Nhấn nút OK trên máy in để giải quyết lỗi.
E53 Chỉ thông tin đăng ký với máy in bị xóa do kết nối Google Cloud Print thất bại. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Xóa thông tin Google Cloud Print đã đăng ký khỏi máy tính hoặc smartphone.

E54 Chỉ thông tin đăng ký với máy in bị xóa do kết nối IJ Cloud Printing Center thất bại. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Xóa thông tin IJ Cloud Printing Center đã đăng ký khỏi máy tính hoặc smartphone.

E55 Máy in đã được đăng ký với IJ Cloud Printing Center. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Xóa thông tin IJ Cloud Printing Center đã đăng ký và đăng ký lại máy in.

E56 Dịch vụ trực tuyến không có tại khu vực của bạn. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Liên hệ nhà cung cấp để biết nơi có dịch vụ trực tuyến.

E57 2900 Quét giấy căn chỉnh đầu in đã thất bại.
E58 Thử bắt đầu sao chụp trước khi đăng ký cỡ giấy. Chỉ định cỡ giấy và bắt đầu sao chụp.

Nhấn nút Dừng(Stop) để hủy sao chụp.

E59 2114 Cài đặt giấy để in không khớp với thông tin giấy đã đặt trên máy in.
E61 3412 Quét bản gốc không thành công.
E62 Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi đang tiến hành quét. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Thay đổi cài đặt và thực hiện lại thao tác.

E63 Đã đạt đến số trang tối đa có thể lưu. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Không thể lưu thêm trang vào một tập tin.

Lưu các trang còn lại thành một tập tin khác.

E64 Quét bản gốc không thành công. Chưa đặt bản gốc trên màn quét hoặc không thể quét bản gốc.

Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) trên máy in để giải quyết lỗi và kiểm tra các mục sau.

 • Đảm bảo bản gốc được đặt trên màn quét.
 • Đảm bảo bản gốc được đặt đúng vị trí và hướng.

Sau khi kiểm tra các mục trên, thực hiện lại thao tác.

E65 Việc lưu dữ liệu quét đã thất bại do bộ nhớ của máy in đầy. Nhấn nút Đen(Black) hoặc Màu(Color) của máy in để khắc phục lỗi.

Thực hiện các biện pháp bên dưới.

 • Giảm độ phân giải và quét lại bản gốc.
 • Giảm lượng bản gốc cần quét cùng lúc.
P02 5100 Đã xảy ra lỗi máy in.
P07 5B00

5B12

5B14

Đã xảy ra lỗi máy in.
P03

P08

P09

P20

P22

P26

P27

P28

P29

5011

5012

5050

5200

6000

6500

6800

6801

6900

6901

6902

6910

6911

6930

6931

6932

6933

6936

6937

6938

6940

6941

6942

6943

6944

6945

6946

Đã xảy ra lỗi máy in. Tắt máy in và rút phích cắm điện.

Cắm lại phích điện của máy in và bật lại máy.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Canon gần nhất để yêu cầu sửa chữa.

P10 B202

B203

B204

B205

Đã xảy ra lỗi máy in. Tắt máy in và rút phích cắm điện.

Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Canon gần nhất để yêu cầu sửa chữa.

Lưu ý

Bình luận

0 bình luận

 • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!
Nhận tư vấn


  Zalo
  Form liên hệ

  Đăng ký nhận tư vấn